Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên

Chi tiết
Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Các bài nên xem: Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì? Những kiến thức cần biết về lục hòa

Chi tiết
Tu lục hòa - Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Tu lục hòa – Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Các bài nên xem: Thế nào là tu Lục Hòa? Vượt qua cái tôi của bản thân Khám phá chính

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến Pháp Danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Lợi ích khi Phật tử trong đạo tràng không ở cách xa nhau về địa lý

Các bài nên xem: Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng Năng lực của tâm

Chi tiết
Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Các bài nên xem: Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng Hướng dẫn Ban

Chi tiết
Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Các bài nên xem: Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì? Thực hành thiện Pháp diệt trừ bản

Chi tiết
Nội quy đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Nội quy đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Các bài nên xem: Đạo tràng Phật tử xa xứ – “Xa quê hương nhưng vẫn thấy Phật Pháp ở

Chi tiết
Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Các bài nên xem: Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa Những điều cần chú ý

Chi tiết
Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Các bài nên xem: Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng Ban cán

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về lợi ích từ ngày kỷ niệm Phật thành đạo (ảnh minh họa)

Giải nghi cho Phật tử trước một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Các bài nên xem: Điều kiện để trở thành thành viên tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu

Chi tiết