Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Các bài nên xem: Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì? Thực hành thiện Pháp diệt trừ bản

Chi tiết
Nội quy đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Nội quy đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Các bài nên xem: Đạo tràng Phật tử xa xứ – “Xa quê hương nhưng vẫn thấy Phật Pháp ở

Chi tiết
Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Các bài nên xem: Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa Những điều cần chú ý

Chi tiết
Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Các bài nên xem: Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng Ban cán

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về lợi ích từ ngày kỷ niệm Phật thành đạo (ảnh minh họa)

Giải nghi cho Phật tử trước một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Các bài nên xem: Điều kiện để trở thành thành viên tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về lợi ích từ ngày kỷ niệm Phật thành đạo (ảnh minh họa)

Sách tấn đạo tràng đăng bài báo cáo tu học hàng tháng

  Các bài nên xem: Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì? Lợi ích to lớn khi làm

Chi tiết
Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì?

Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì?

Các bài nên xem: Lợi ích to lớn khi làm trong Ban cán sự đạo tràng Tu một mình hay

Chi tiết
Lợi ích to lớn khi làm trong Ban cán sự đạo tràng

Lợi ích to lớn khi làm trong Ban cán sự đạo tràng

Các bài nên xem: Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì? Cúng dường trong công đức lục hòa

Chi tiết
Ban cán sự đạo tràng - Sách tấn phải đi liền bố thí

Ban cán sự đạo tràng – Sách tấn phải đi liền bố thí

Các bài nên xem: Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng Thực hành

Chi tiết
Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng Các bài nên xem: Ở đâu có lục hòa ở

Chi tiết

Giái đáp một số thắc mắc của đạo tràng

Giái đáp một số thắc mắc của đạo tràng  

Chi tiết