Dấu hiệu nhận biết người có căn tu

Dấu hiệu nhận biết người có căn tu

Nhiều người có quan niệm rằng, phải có căn tu thì mới đi tu, còn không có căn tu thì

Chi tiết
Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng

Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng

Tâm linh một vấn đề rất quan trọng trong các phận sự nghi lễ tại đạo tràng. Trong bài kinh

Chi tiết
Phật tử xa xứ nên bố trí thời gian tu tập thế nào để được lợi ích?

Phật tử xa xứ nên bố trí thời gian tu tập thế nào để được lợi…

Trong quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài, các Phật tử xa xứ vẫn cố gắng dành

Chi tiết
Thành lập Đạo tràng ở nước ngoài, niềm mong mỏi của các Phật tử xa quê hương

Thành lập Đạo tràng ở nước ngoài, niềm mong mỏi của các Phật tử xa quê…

Tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa không chỉ là các Phật tử trong nước mà

Chi tiết
Phật tử xa xứ muốn gieo duyên Phật Pháp cho gia đình chồng ở nước ngoài phải làm sao?

Phật tử xa xứ muốn gieo duyên Phật Pháp cho gia đình chồng ở nước ngoài…

Nhiều Phật tử xa xứ khi nghe, học Phật Pháp qua các bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái

Chi tiết
Thế nào là đủ nhân duyên đi xuất gia?

Thế nào là đủ nhân duyên đi xuất gia?

Xuất gia là một lý tưởng vô cùng cao đẹp, nguyện dấn thân mình vì mục đích giải thoát: “Trên

Chi tiết
Hiểu đúng về tâm từ bi và cách thực hành tâm từ bi để được nhiều lợi ích

Hiểu đúng về tâm từ bi và cách thực hành tâm từ bi để được nhiều…

Chúng ta vẫn thường nói: “Đạo Phật là đạo từ bi”. Tâm từ bi được đánh giá là tâm lý

Chi tiết
Cách giúp người thân tu đúng chính Pháp để được lợi ích

Cách giúp người thân tu đúng chính Pháp để được lợi ích

Nhiều Phật tử có cha mẹ tu theo Phật Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở việc trì tụng mà chưa

Chi tiết
Lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng

Lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng

Trong quá trình tu tập, mặc dù được học hiểu Phật Pháp nhưng khi thực hành, vì không có người

Chi tiết
Vong linh nhập trong đàn lễ thì làm thế nào?

Vong linh nhập trong đàn lễ thì làm thế nào?

Khi đi làm phận sự tại các đàn lễ, các Phật tử tu tập tại CLB Cúc Vàng – Tập

Chi tiết
Cầu siêu cho gia tiên nhiều lần có thừa hay không?

Cầu siêu cho gia tiên nhiều lần có thừa hay không?

Trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử luôn cố gắng, siêng năng tu tập hiếu

Chi tiết
Làm cách nào để khuyến tấn Phật tử tinh tấn?

Làm cách nào để khuyến tấn Phật tử tinh tấn?

Làm cách nào để khuyến tấn Phật tử tinh tấn? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi

Chi tiết
Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập

Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập

Các đạo tràng tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa trải khắp các nơi trên mọi

Chi tiết
Đồ sớt bát cúng dường chư Tăng còn dư nên làm thế nào cho đúng Pháp?

Đồ sớt bát cúng dường chư Tăng còn dư nên làm thế nào cho đúng Pháp?

Hiểu được lợi ích to lớn từ việc cúng dường nơi Tăng đoàn tu hành thanh tịnh, các đạo tràng

Chi tiết
Hồi hướng công đức lục hòa cho 1 người và nhiều người, phước báu có khác nhau không?

Hồi hướng công đức lục hòa cho 1 người và nhiều người, phước báu có khác…

CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã và đang thực hành tu tập sáu Pháp hòa kính, bởi

Chi tiết