Phật tử tại gia niệm A Di Đà Phật thế nào để vãng sinh Tây Phương?

Phật tử tại gia niệm A Di Đà Phật thế nào để vãng sinh Tây Phương?

Các bài nên xem: Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết! Tham khảo các kiến

Chi tiết
Phân biệt vọng tưởng và suy nghĩ

Phân biệt vọng tưởng và suy nghĩ

Các bài nên xem: Thực hành tỉnh thức Phương pháp đối trị tâm đố kỵ Cách tu tập sám hối

Chi tiết
Tu để làm gì?

Tu để làm gì?

Các bài nên xem: Học cách làm chủ bản thân – chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống

Chi tiết
Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Các bài nên xem: Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo

Chi tiết
Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức vô lượng vô biên

Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức…

Phật tử chúng ta đang tập thực hành Pháp của Phật, tích tập các công đức để mong cầu một

Chi tiết
Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng Các bài nên xem: Ở đâu có lục hòa ở

Chi tiết
Tinh tấn tu tập của người con Phật

Tinh tấn tu tập của người con Phật

Phật tử chúng ta ai ai cũng mong muốn mình được trở nên tinh tấn trên con đường học đạo,

Chi tiết
Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao?

Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao?

Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao? Các bài nên xem: Làm

Chi tiết
Gieo duyên gì để được đi xuất gia?

Gieo duyên gì để được đi xuất gia?

“Thưa Cô, khi con xem video Lễ xuất gia cho 20 cư sĩ tại chùa Ba Vàng, con rất xúc

Chi tiết
Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được không?

Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được không?

Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được không? Mời quý Phật tử và các bạn

Chi tiết
Làm thế nào để ổn định đạo tràng?

Làm thế nào để ổn định đạo tràng?

Đối với Đạo tràng mới thành lập: “làm thế nào để ổn định Đạo tràng?” chắc hẳn là vấn đề

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến nói về chủ đề làm sao để bình tĩnh và điềm đạm

Bị nói là mù quáng Phật tử nên ứng xử như thế nào

Đối với tất cả mọi sự, mọi việc để không bị rơi vào mù quáng chúng ta chỉ phát ngôn

Chi tiết
Cách tu tập sám hối mỗi khi có vọng tưởng bất thiện

Cách tu tập sám hối mỗi khi có vọng tưởng bất thiện

Cách tu tập sám hối mỗi khi có vọng tưởng bất thiện Mời quý Phật tử và các bạn cùng

Chi tiết
Lợi ích của Phật tử xa xứ khi tu tập trong đạo tràng

Lợi ích của Phật tử xa xứ khi tu tập trong đạo tràng

Lợi ích của Phật tử xa xứ khi tu tập trong đạo tràng Mời quý Phật tử và các bạn

Chi tiết
Thế nào là tùy duyên nói Pháp?

Thế nào là tùy duyên nói Pháp?

Trong các đạo tràng tu tập, nhiều Phật tử mới vào đạo tràng vì chưa được học hiểu nhiều về

Chi tiết