Tụng Kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?

Tụng kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?

Kinh Tam Bảo là bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Trong

Chi tiết
Cách để giữ vững niềm tin vào Chính Pháp

Cách để giữ vững niềm tin vào Chính Pháp

Đạo Phật là một tôn giáo bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học về nhân sinh

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với Phật tử về thời khóa kinh hành tụng kinh Tam Bảo theo lời Phật dạy

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với Phật tử về thời khóa kinh hành tụng kinh…

Thực hành theo lời Phật dạy trong bài kinh “Vesali thiên tai, dịch họa“, chư Tăng Ni và Phật tử

Chi tiết
Nghi thức tụng Quán Âm Quảng Trần theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức tụng Quán Âm Quảng Trần theo chương trình An cư kiết hạ của chư…

Nghi thức tụng Quán Âm Quảng Trần theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng Các bài nên

Chi tiết
Nghi thức tụng Lương Hoàng Sám theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức tụng Lương Hoàng Sám theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức tụng Lương Hoàng Sám theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng Các bài nên xem: 

Chi tiết
Bạch hồi hướng đúng Pháp khi đi làm lễ?

Bạch hồi hướng đúng Pháp khi đi làm lễ?

Bạch hồi hướng đúng Pháp khi đi làm lễ? Các bài nên xem:  Vong nhập khi đi làm lễ có

Chi tiết
Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp

Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp

Trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử mỗi khi có câu hỏi về vấn đề

Chi tiết
Minh bạch tiền quỹ thăm ốm

Minh bạch tiền quỹ thăm ốm

Trong bài kinh “Kinh doanh thành công”, Đức Phật đã dạy chúng ta về cách quản lý tài sản để

Chi tiết
Mọi ý kiến cần được sáng tỏ!

Mọi ý kiến cần được sáng tỏ!

Trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, mọi quy định tu tập dựa trên sáu Pháp Hòa kính.

Chi tiết
Nắm bắt tư duy tiến lên thì chúng ta sẽ chiến thắng!

Nắm bắt tư duy tiến lên thì chúng ta sẽ chiến thắng!

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: “Dẫu ở nơi chiến trường Chiến thắng ngàn quân địch Tự thắng

Chi tiết
Tư duy giải quyết vấn đề "Mình không thể làm được!"

Tư duy giải quyết vấn đề “Mình không thể làm được!”

Ở trong đạo tràng, các Phật tử gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tu tập cũng như làm

Chi tiết
Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị

Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị

Là một người lãnh đạo, chúng ta luôn cần bồi dưỡng nhân lực để tìm người kế cận. Đôi khi,

Chi tiết
Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra!

Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra

Ở ngoài đời, có rất nhiều người giỏi, có khả năng tư duy, lãnh đạo. Nhưng khi làm việc ở

Chi tiết
Để tăng thêm sự hiểu biết và quán chiếu

Để tăng thêm sự hiểu biết và quán chiếu

Dù làm việc ở đời hay làm việc trong đạo, chúng ta đều có những khó khăn, chướng ngại. Những

Chi tiết
Cơ hội tốt để rèn luyện và hoàn thiện bản thân

Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ

Khi đạo tràng mới được thành lập không thể tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ do chưa có kinh

Chi tiết