Cách tạo nhân duyên chia sẻ Phật Pháp cho mọi người

Cách tạo nhân duyên chia sẻ Phật Pháp cho mọi người

Phật tử chúng ta sau khi tu tập theo Phật Pháp thấy được lợi ích, thường mong muốn gieo duyên

Chi tiết
Chuyển hóa cảm xúc tham dâm dục nhờ tu tập Phật Pháp

Chuyển hóa cảm xúc tham dâm dục nhờ tu tập Phật Pháp

Trong cuộc sống, có không ít người bị tham dục chi phối, chỉ cần nhìn thấy sắc người nam cũng

Chi tiết
Cách duy nhất để kiểm chứng lời Phật dạy!

Cách duy nhất để kiểm chứng lời Phật dạy!

Trong thời mạt Pháp, có không ít người đang dần xuyên tạc lời dạy của Đức Phật để truyền giảng

Chi tiết
Bà vãi ở chùa nên làm gì?

Bà vãi ở chùa nên làm gì?

Người Phật tử, cư sĩ tại chùa (dân gian hay gọi là bà vãi) không chỉ có bổn phận lo

Chi tiết
Kiếp này gieo nhân gì để kiếp sau tiếp tục gặp Phật Pháp?

Kiếp này gieo nhân gì để kiếp sau tiếp tục gặp Phật Pháp?

Thời Đức Phật còn tại thế, Đề-bà-đạt-đa cùng không ít người mặc dù đã được Phật độ cho xuất gia

Chi tiết
Sắp xếp bàn thờ tam cấp thờ Phật và gia tiên sao cho đúng?

Sắp xếp bàn thờ tam cấp thờ Phật và gia tiên sao cho đúng?

Theo phong tục của người dân Việt Nam, mỗi gia đình đều có bàn thờ để thờ cúng Phật, thần

Chi tiết
Cách gieo duyên Phật Pháp cho mọi người

Cách gieo duyên Phật Pháp cho mọi người

Phật tử chúng ta sau khi được học Pháp và thực hành Pháp, thấy giáo Pháp của Phật thực sự

Chi tiết
Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng

Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng

Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là những người đang thực hành sáu pháp hòa

Chi tiết
Cách diệt trừ vọng tưởng bất thiện!

Cách diệt trừ vọng tưởng bất thiện!

Trong quá trình tu tập, chúng ta không ít lần khởi lên những vọng tưởng. Đó là sự khởi nghĩ

Chi tiết
Mùa dịch COVID-19 - Phật tử ở nước ngoài đã tu tập như thế nào?

Mùa dịch COVID-19 – Phật tử ở nước ngoài đã tu tập như thế nào?

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang phải đương đầu với công cuộc phòng, chống Covid-19 khi dịch bệnh

Chi tiết
Cách đoạn trừ tâm bất thiện để buông bỏ phiền não

Cách đoạn trừ tâm bất thiện để buông bỏ phiền não

Sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta đều chứa đựng cả những điều tốt và điều xấu, quan trọng

Chi tiết
Năng lực, ý nghĩa của câu "Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian"

Năng lực, ý nghĩa của câu “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải…

Công hạnh Bồ đề của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là: “Phát tâm Bồ đề Hộ trì

Chi tiết
Lợi ích của việc làm công quả tại chùa

Lợi ích của việc làm công quả tại chùa

Đức Phật dạy người cư sĩ, Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho

Chi tiết
Tụng Kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?

Tụng kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?

Kinh Tam Bảo là bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Trong

Chi tiết
Tu bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?

Tu bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?

>>> Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn

Chi tiết