Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

Các bài nên xem: Tham gia nhóm “Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày” để cảm thấy cuộc sống trở nên

Chi tiết

Phát động tuần lễ tu thiền – Niệm ân đức xuất gia của Thái tử Tất…

Phát động tuần lễ tu thiền – Niệm ân đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Chi tiết

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa  

Chi tiết
"Tu tập vì lợi ích và hạnh phúc của chính chúng ta"

“Tu tập vì lợi ích và hạnh phúc của chính chúng ta”

Các bài nên xem: Muốn hạnh phúc, cần hiểu rõ chính mình Quán chiếu về vô thường để sống an

Chi tiết
Bài học từ con trẻ - Nhận diện và phát triển hạt giống tinh tấn của chính mình

Bài học từ con trẻ – Nhận diện và phát triển hạt giống tinh tấn của…

Bài học từ con trẻ – Nhận diện và phát triển hạt giống tinh tấn của chính mình Mời quý

Chi tiết
Phật tử tại gia niệm A Di Đà Phật thế nào để vãng sinh Tây Phương?

Phật tử tại gia niệm A Di Đà Phật thế nào để vãng sinh Tây Phương?

Các bài nên xem: Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết! Tham khảo các kiến

Chi tiết
Phân biệt vọng tưởng và suy nghĩ

Phân biệt vọng tưởng và suy nghĩ

Các bài nên xem: Thực hành tỉnh thức Phương pháp đối trị tâm đố kỵ Cách tu tập sám hối

Chi tiết
Tu để làm gì?

Tu để làm gì?

Các bài nên xem: Học cách làm chủ bản thân – chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống

Chi tiết
Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Các bài nên xem: Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo

Chi tiết
Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức vô lượng vô biên

Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức…

Phật tử chúng ta đang tập thực hành Pháp của Phật, tích tập các công đức để mong cầu một

Chi tiết
Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng Các bài nên xem: Ở đâu có lục hòa ở

Chi tiết
Tinh tấn tu tập của người con Phật

Tinh tấn tu tập của người con Phật

Phật tử chúng ta ai ai cũng mong muốn mình được trở nên tinh tấn trên con đường học đạo,

Chi tiết
Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao?

Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao?

Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao? Các bài nên xem: Làm

Chi tiết