Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các bài văn bạch liên quan tới việc cầu siêu cho vong linh

Áp dụng cho các trường hợp trong nghi thức tu tập cúng lễ chưa có các phần hướng dẫn này

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Các bài văn bạch liên quan tới việc cầu siêu cho vong linh

A. Văn Bạch Gửi Tịnh Tài Về Chùa/Thỉnh Vong Linh Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu

+ Trường hợp bạch trước khi đi gửi tiền về chùa: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày… tháng… năm… Gia đình con/chúng con xin đi gửi tịnh tài qua tài khoản của chùa là 0141005656888 để hồi hướng phúc cho các vong linh, vào buổi lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu của chùa)

+ Trường hợp bạch thỉnh vong linh về chùa nhận phước dự lễ cầu siêu:

(bạch trước từ 3 đến 7 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con/chúng con xin (về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu/tham gia lễ cầu siêu trực tuyến) vào ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con bạch thỉnh sau đây, vào ngày hôm đó, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về chùa Ba Vàng thọ hưởng phần phúc báu từ sự cúng dường Tam Bảo của gia đình con/chúng con và từ sự chú nguyện của chư Tăng.

(Tùy duyên bạch các mục tâm linh phù hợp)

1. Vong linh mới mất (trong vòng 49 ngày)

Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh

Vong linh (bố, mẹ…)… họ tên:…

– Mất ngày:…

– Thọ:… tuổi

– An táng tại:…

2. Các mục tâm linh bài số 8

Các mục chung:

Con/chúng con xin phát nguyện hồi hướng phúc báu cho:

+ Chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

+ Oan gia trái chủ cản trở chữa bệnh bằng các phương pháp của Cô chủ nhiệm (hát tán dương, các bài thuốc):… với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

(Tiếp theo 1 trong 3 cách sau)

Cách 1: Cúng dường hồi hướng riêng và đọc riêng từng mục

+ gia tiên hợp duyên đã bạch thỉnh, với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

+ vong linh trên đất hợp duyên đã bạch thỉnh, với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

+ vong linh trên nghiệp (đọc tên nghiệp)… qua hiện tượng (đọc hiện tượng)… với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

+ ……

Cách 2: Cúng dường hồi hướng chung và đọc gộp

+ Tất cả các vong linh đã bạch thỉnh còn lại khi tu bài số 8, với tổng số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

Cách 3: Cúng dường hồi hướng vừa chung và riêng

+ vong linh trên nghiệp (đọc tên nghiệp)… qua hiện tượng (đọc hiện tượng)… với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

+ Tất cả các vong linh còn lại đã bạch thỉnh khi tu bài số 8, với tổng số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

3. Các mục tâm linh khác

– Vong linh gia tiên:

Con/chúng con xin phát nguyện hồi hướng phúc báu cho vong linh gia tiên họ… với số tịnh tài cúng dường Tam Bảo là…

– Vong linh có tên:

Con/chúng con xin phát nguyện hồi hướng phúc báu cho vong linh (họ tên)… an táng tại…

– Vong linh trên các nghiệp, hiện tượng nhưng không tu bài số 8, thì đọc chung

Con/chúng con xin phát nguyện hồi hướng phúc báu cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì, oan gia trái chủ trên nghiệp… đang báo oán tác động qua các hiện tượng… và các oan gia trái chủ cản trở sự chuyển hóa để được (đọc mong cầu)…

Lưu ý: trường hợp này thường sử dụng cho các trường hợp sau: Phật tử gieo duyên và các nghiệp phát sinh đột xuất mà gia đình đang không tu bài 8, thì tu theo nghi thức cầu an và bạch cúng dường hồi hướng như hướng dẫn tại phần này.

– Các mục vong linh phát sinh khác: giấc mơ, hiện tượng báo trên thân, bệnh đột xuất,…

Con/chúng con xin phát nguyện hồi hướng phúc báu cho các chúng vong linh hợp duyên, oan gia trái chủ báo qua các hiện tượng (kể rõ hiện tượng báo qua giấc mơ, hiện tượng báo trên thân, bệnh đột xuất,…)…

(TIẾP CHUNG)

Con/chúng con xin chư Phật chứng minh tâm thành của gia đình con/chúng con.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

B. Tin Nhắn Gửi Quý Thầy, Sau Khi Gửi Tịnh Tài Về Chùa

Khi gửi tịnh tài xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để Sư thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

1. Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã gửi danh sách các mục tâm linh qua câu lạc bộ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa với số tiền là để hồi hướng cho các mục tâm linh mà con đã gửi danh sách về chùa qua Câu lạc bộ Cúc Vàng. Con xin quý Thầy chứng minh và hồi hướng cho các mục tâm linh đó cùng các sở nguyện của gia đình chúng con.
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Nhân dân Phật tử gửi tịnh tài kèm danh sách vong linh

Nam mô A Di Đà Phật! con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày…/…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Các Lưu Ý

I. Tịnh tài cầu siêu bài số 8

Tổng số tịnh tài: khai đàn và hàng ngày cho tới hôm chuyển tịnh tài về chùa

II. Các trường hợp khác

Tổng số tịnh tài đã phát nguyện.

III. Tìm hiểu về tên gọi phù hợp với các mức độ cúng dường

1. Cúng dường tùy duyên: có bao nhiêu cúng dường bấy nhiêu, hồi hướng cho bao nhiêu vong linh là tùy mong muốn của gia đình.

2. Cúng dường trai viên: cúng dường đủ 1 bữa cơm cho chư Tăng (Tùy tín chủ quy định mức ngon thịnh soạn hay đơn giản)

Tùy hồi hướng theo các trường hợp sau:

– Cúng dường trai viên hồi hướng phúc cho 1 vong linh

– Cúng dường trai viên hồi hướng phúc cho vong linh 1, 2, 3, 4 họ tộc.

– Cúng dường trai viên hồi hướng phúc cho tất cả các vong linh hợp duyên, oán kết trên 1 hiện tượng của nghiệp.

– Cúng dường trai viên hồi hướng phúc cho tất cả các vong linh hợp duyên, oán kết của 1 nghiệp bao gồm tất cả các hiện tượng.

– Cúng dường trai viên hồi hướng phúc cho tất cả các vong linh hợp duyên, oán kết của nhiều nghiệp bao gồm tất cả các hiện tượng của tất cả các nghiệp.

3. Cúng dường trai Tăng: cúng dường đầy đủ tứ sự: y áo, bình bát, thuốc men, các đồ dùng chỗ ở cho chư Tăng.

Các vong linh tùy theo sự hồi hướng của chúng ta mà nhận được số phước nhiều hay ít qua các trường hợp cúng dường hồi hướng trên. Nếu 1 vong linh mà nhận được phần phước báu từ sự cúng dường trai Tăng, thì dễ được sinh lên cõi trời (trường hợp bà Thanh Đề – mẹ của Thánh Tăng Mục Kiều Liên…)

IV. Tài khoản chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang/
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý Phật tử xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

3.915 lượt xem
28/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục