Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại Sao ĐỨC PHẬT Không Giống Cha Mẹ Ngài? | Kinh MiTiên Bài 61 | Phạm Thị Yến

1 lượt xem
25/04/2021

Bình luận