Thể Loại - Thiền Tông Tân Diệu Bịa Đặt Huyền Ký của Đức Phật

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố, và tuyên truyền cuốn Huyền Ký của Đức Phật với 40 phần tuyệt mật đã làm mê muội biết bao nhiêu tín đồ Phật giáo. Không chỉ đơn thuần là bịa đặt, cuốn sách đó còn xuyên tạc giáo Pháp của Đức Phật, dựa vào đó để phỉ báng Ngài. Đây quả là một mối nguy hiểm đối với những ai tin vào đó.

Để tránh cho các Phật tử tin và đi theo tà pháp, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, được sự cho phép của Chư Tăng chùa Ba Vàng đã có những buổi trạch giảng phân tích những cái sai, phi nhân quả, phi khoa học trong cuốn huyền ký bịa đặt này.

Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo các video sau đây!