Thể Loại - Bình Luận Pháp với Đệ tử Sư Thích Thông Lạc

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ Pháp tại Lai Châu

Hiện tượng sư Thích Thông Lạc với những giáo lý sai lời Phật dạy đã khiến những đệ tử của ông đi lạc đường và truyền bá những tà kiến điên đảo ấy gây hại cho rất nhiều người. Đó đều là những giáo lý đi ngược lại với nhân quả, ngược lại Chính Pháp của Phật.

Được sự cho phép của Chư Tăng chùa Ba Vàng, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã phân tích và chỉ ra những lý luận điên đảo của đệ tử sư Thích Thông Lạc nhằm ngăn chặn các tín đồ Phật tử tin và đi theo những tà kiến đấy.

Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo các video sau đây!