Thể Loại - Hiện Tượng Lý Hồng Chí với Pháp Luân Đại Pháp

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Pháp Luân Công là một tà đạo do Lý Hồng Chí đứng đầu. Mang vỏ bọc là một môn khí công tốt cho sức khỏe nhưng thực chất, Pháp Luân Công lại tuyên truyền những tư tưởng phi khoa học, phi nhân quả, phi đạo đức khiến những học viên Pháp Luân Công trở nên điên đảo, mê muội, sống một cách mơ hồ, hoang tưởng.

Trong các buổi trạch Pháp với các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB đã có những phân tích, đánh giá về những tư tưởng điên đảo của Lý Hồng Chí và học viên Pháp Luân Công trong cuốn Pháp Luân Đại Pháp.

Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo các video sau đây!