Thể Loại - Phản Biện Về Quan Điểm Không Có Cõi Ngạ Quỷ của TT Thích Nhật Từ

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Kính thưa các quý đạo hữu!
Trong các tạng Kinh điển, Đức Phật có dạy rất nhiều về các cõi luân hồi, trong đó có cõi vong linh, ngạ quỷ. Và trên thực tế, chúng ta thường bắt gặp rất nhiều trường hợp bị vong linh nhập (trong Phật Pháp gọi là nghiệp bị phi nhân làm hại). Thế nhưng, có rất nhiều vị giảng sư cũng như nhiều Phật tử phủ định sự tồn tại của cõi vong linh, ngạ quỷ, khiến cho nhiều người nghe theo và rơi vào tà kiến. Chính vì vậy, với tâm hộ trì Tam Bảo, bảo vệ chính Pháp của Phật, Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa xin phản biện về quan điểm không có cõi ngạ quỷ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ.