Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Trao đổi với Phật tử] Bàn về ý nghĩa của “Sau khi thân hoại mạng chung”

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Phật tử Phạm Thị Yến Trạch Pháp Ngày 20/5 năm Đinh Dậu.

Trả lời câu hỏi của bạn có nick Facebook Thanh Vũ:

Kính bạch cô Phạm Thị Yến, chị đọc kinh và nghe các Thầy giảng rằng Đức Phật Ngài thuyết về lục đạo luân hồi gồm: Cõi Trời, cõi Người, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục, nhưng khi chị tham khảo các bài viết của Sư Thích Thông Lạc, ví dụ như mới đây trên trang Facebook Thích Thành Định có bài viết của Sư Thích Thông Lạc chủ đề: ” Đức Phật Thích Ca ngài dạy chấn hưng Phật giáo” thì chị thấy Sư Thích Thông Lạc viết về lục đạo không giống như lời Phật dạy. Chị gửi bài và mong em trạch vào tối 20 cho chị và đại chúng rõ.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính thưa quý đạo hữu, phần câu hỏi và bài giảng của sư Thông Lạc, tôi xin để cuối bài viết, vì lý do bài rất dài. Tôi xin cắt một số phần để trạch.

Phần giảng của Sư Thích Thông Lạc tôi viết là “Sư Thích Thông Lạc”, phần tôi phân tích lời giảng của sư Thông Lạc, tôi viết là: “Trạch”.

Sư Thích Thông Lạc:
” Đức Phật Thích Ca ngài dạy chấn hưng Phật giáo”
Trạch:
Sư Thích Thông Lạc đưa ra tiêu đề như trên, nội dung sẽ là nguyên văn lời dạy của Phật

Sư Thích Thông Lạc:
“… Một nhóm tu sĩ Phật chẳng ra Phật, ma chẳng ra ma….”
Trạch:
Tôi xin luận bàn về chính ngữ:

 • Đức Phật nói chân thật chính ngữ: lạc bảo là lạc, khổ bảo là khổ, ngu Phật bảo là ngu, trí Phật bảo là trí, tuệ Phật bảo là tuệ, người ác Phật bảo là người ác, người thiện Phật bảo là người thiện, cũng như vậy ngã quỷ… ma vương… chư thiên… A tu la… trời… Khi Ngài so sánh, thì ngài so sánh những điều ngài nói ra, với những gì chúng sinh đã biết, để chúng sinh dễ hiểu, dễ thâm nhập pháp, ví dụ: “…gọi là đi từ sáng vào tối…”
 • Khi Phật nói về Đề Bà Đạt Đa, thì Phật gọi là kẻ ngu, ác tỳ kheo đã vì lòng hiềm khích đố kỵ mà hại Phật. Ở thế gian ví như người phạm pháp luật, gọi là kẻ phạm tội, người bất hiếu được gọi là kẻ bất hiếu…văn từ rõ ràng người nghe hiểu được. Lời nói trên của Sư Thích Thông Lạc, là cách hành văn dùng cho một số người chửi ở nhà và chợ, móc mói xỉa sói không chân thật, không rõ nghĩa.
 • Sư Thích Thông Lạc tự bịa ra một loại chúng sinh:“chẳng ra Phật,chẳng ra ma.”

Sư Thích Thông Lạc:

 • Cõi Trời, là chỉ cho những người… Đó là những bậc chân tu, thạc đức đang sống trầm lặng, sống với trí tuệ nhân quả…
 • Cõi người, người là những người…
 • Cõi Atula là những người
 • Cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ là những người
 • Cõi súc sanh, súc sanh gồm có con người và các loài thú vật… dưới đôi mắt của Đức Phật, những người này họ là súc sanh
 • Cõi địa ngục, địa ngục là những người đang bệnh đau, đang khổ sở rên la trên giường bệnh, chúng ta hãy đến nơi các bệnh viện nơi đó là địa ngục.

Trạch:

 • Sư Thích Thông Lạc đã phủ nhận có các cõi riêng biệt, đó là cõi trời, ngã quỷ, địa ngục, súc sinh, còn cõi a tu la thì chưa đủ nghĩa
 • Bài kinh: Kham nhẫn (Tăng Chi Bộ ||, chương 5, phẩm Mắng nhiếc, phần Không kham nhẫn, VNCPHVN ấn hành,1996, tr.719).
  Phật dạy: …Có năm nguy hại cho người không kham nhẫn… sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục… Có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn… sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào cõi thiện thú, thiên giới, cõi đời này.
 • Bài kinh Kham nhẫn, Phật đã khẳng định: người sau khi chết sẽ sinh vào các cõi khác hoặc trở lại làm người, chứ không phải các cõi khác cũng là người như Sư Thích Thông Lạc đã nói.
 • Sách Đường về xứ Phật, tập 2, trang 261 Sư Thích Thông Lạc viết: Chúng ta nhớ lại khi mẹ Đức Phật sanh ra Ngài chỉ trong vòng bảy ngày mẹ Ngài chết; lúc bấy giờ Đức Phật được người dì nuôi nấng cho đến trưởng thành đi tu và chứng đạo. Sau khi chứng đạo Ngài quan sát thấy nghiệp lực của mẹ sanh lên cõi Trời và mùa hạ năm đó Đức Phật đến cõi Trời để dạy mẹ tu hành;…”
  Đó là sự giảng thuyết trong Sách Đường Về Xứ Phật, còn theo sự giảng thuyết trong bài này của Sư Thích Thông Lạc, thì hoàng hậu Ma Gia: sau khi chết thành người chân tu thạc đức? Phần này tôi xin để lại cho các bạn đọc tự bình.
 • Sư Thích Thông Lạc là kẻ ác ngữ, khi cho rằng Phật dạy: “Cõi súc sinh gồm người và súc sinh; dưới đôi mắt của Đức Phật, những người này họ là súc sanh; bệnh viện nơi đó là địa ngục”.

Sư Thích Thông Lạc:
“…cái hiểu của các nhà học giả của kinh sách phát triển, có sáu cảnh giới rõ ràng Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Địa ngục và Súc sanh, con người phải tiếp tục trôi lăn mãi mãi ở đó.”
Trạch:
Bài kinh: Kham nhẫn là một trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói đến lục đạo luân hồi.

Kết
Sư Thích Thông Lạc đã nói sai lầm và vu khống cho Phật rằng Phật nói những điều sai lầm đó. Sư Thích Thông Lạc đã trộm danh A la hán để phá diệt Pháp Phật, làm khổ chúng sinh.

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Các bài nên xem:

 

134 lượt xem
10/09/2017

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục