Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài khấn khi dựng vợ gả chồng cho con

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài khấn khi dựng vợ gả chồng cho con
Nếu muốn làm nghi lễ theo trên mạng thì xem phần dưới đây:

A. HƯỚNG DẪN

Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, lễ sắm đặt trên bàn thờ gia tiên, nhưng khi cúng lễ vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh.
Nếu gia đình cúng thí thực và phóng sinh thì xem tại đường link dưới đây:
Cúng thí thực: phamthiyen.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha
Cúng phóng sinh: phamthiyen.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha

CÓ HAI CÁCH KHẤN CÚNG:
1. Dành cho trường hợp cúng lễ, nhưng không có thời gian tụng kinh.
2. Dành cho trường hợp cúng lễ, có thời gian tụng kinh.

LƯU Ý: Có thể làm lễ trước một ngày, hôm trước lễ có tụng kinh theo mục 2 (thuộc phần B. NGHI THỨC CÚNG LỄ) và hôm sau lễ không tụng kinh theo mục 1 (thuộc phần B. NGHI THỨC CÚNG LỄ)

ĐỒ LỄ VÀ CÁCH SẮP LỄ
Đồ lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực.
– Hương: Các loại hương đốt có hương thơm.
– Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng).
– Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.
– Quả: Số lượng tùy ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả,… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).
– Thực: Hiến cúng Phật bày lễ một bát cơm và một cốc nước. Hiến cúng chư Thiên, chư Thần bày lễ một bát cơm và một cốc nước chè. Hiến cúng gia tiên có cơm chay, nếu không có đồ chay thì làm một mâm cơm chay đơn giản bao gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả, không có thịt của chúng sinh.

CÁCH HƯỚNG TÂM KHI CÚNG LỄ: Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy Pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện Thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái.

LƯU Ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

Thủ tục chuyển bàn thờ cúng sang bàn thờ mới và những điều cần lưu ý
Bàn thờ Phật tại gia

B. NGHI THỨC CÚNG LỄ

Chú thích
(đọc kỹ nghi thức trước khi thực hành)

Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh 3 chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
– Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.
Có hai mục văn nguyện hương:
a. có hương đốt là hương nén, hương trầm…
b. không có hương đốt.

1. CÚNG LỄ KHÔNG TỤNG KINH

(Cắm hương, đứng hoặc quỳ lễ, chắp tay đọc)
(1 hồi khánh)

LỄ TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

VĂN KHẤN

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho gia đình chúng con, con xin thỉnh chư Thiên Thiện Thần ủng hộ. Đệ tử con tên là… ở tại… con một lòng nương tựa Tam Bảo để tu học, cầu hạnh phúc cho gia đình, hôm nay con có duyên sự xin được dâng bạch, con có con (gái, trai) tên là… sinh năm… cháu đã lớn khôn, nay con vâng lời Phật dạy làm bổn phận của cha mẹ (dựng vợ, gả chồng) cho cháu, từ sự vâng lời này, con xin được sự gia trì của chư Phật, sự ủng hộ của chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp cho việc (ăn hỏi, đưa dâu, đón dâu, lễ cưới tại…)… được an lành tốt đẹp (đọc mong muốn)…
Con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, thỉnh mời tất cả chư hương linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên (họ)… cùng các vong linh có duyên trên đất ở của gia đình, cùng các vong linh có duyên trong sự việc (dựng vợ, gả chồng) cho cháu, được về đây chứng giám lòng thành và gia hộ cho gia đình chúng con.
Nhân duyên hỷ lễ này, gia đình chúng con sắm sửa lễ mọn lòng thành dâng lên cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin dâng cúng tới chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin dâng cúng đến chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp.
Sau: Chúng con nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin hiến cúng tới các hương linh, vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc phần in đậm:
Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho các hỷ duyên tốt lành và gia đình mới của các cháu (đọc họ tên hai vợ chồng con)… được tăng trưởng phúc lành, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách phát nguyện cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh đã thỉnh mời
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho hai vợ chồng cháu…)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy ăn hỏi, đón dâu, đưa dâu, lễ cưới, công việc được hanh thông, mọi người tăng phúc tăng duyên bình an hạnh phúc, các cháu sớm có con…)… con cũng nguyện cho các cháu cùng với gia đình con, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!  (1 chuông) (1 lễ)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

TAM TỰ QUY 
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 chuông) (1 lễ)

(1 hồi khánh kết thúc khóa lễ) 

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

HẾT

2. CÚNG LỄ CÓ TỤNG KINH

(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)
(3 chuông, lễ 1 lễ, quỳ chắp tay đọc, 1 hồi chuông)

Nguyện hương

a) Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b) Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông) 

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

VĂN KHẤN

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho gia đình chúng con, con xin thỉnh chư Thiên Thiện Thần ủng hộ. Đệ tử con tên là… ở tại… con một lòng nương tựa Tam Bảo để tu học, cầu hạnh phúc cho gia đình, hôm nay con có duyên sự xin được dâng bạch, con có con (gái, trai) tên là… sinh năm… cháu đã lớn khôn, nay con vâng lời Phật dạy làm bổn phận của cha mẹ (dựng vợ, gả chồng) cho cháu, từ sự vâng lời này, con xin được sự gia trì của chư Phật, sự ủng hộ của chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp cho việc (ăn hỏi, đưa dâu, đón dâu, lễ cưới tại….)… được an lành tốt đẹp.
Con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, thỉnh mời tất cả chư hương linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên (họ)… cùng các vong linh có duyên trên đất ở của gia đình, cùng các vong linh có duyên trong sự việc (dựng vợ, gả chồng) cho cháu, được về đây chứng giám lòng thành và gia hộ cho gia đình chúng con và cùng dự pháp nghe kinh, thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con. (vái, xá)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)
(1 hồi khánh)

LỄ TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông) 

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

(Ngồi đọc kinh)

BÀI KINH: ĐIỀM LÀNH TỐI THƯỢNG
(Mangala Sutta)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở Vườn Kỳ Đà (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong liền đứng sang một bên cung kính bạch Đức Thế Tôn với bài kệ: (1 chuông)

Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Để sống đời an lạc,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng. (1 chuông)

Đức Thế Tôn dạy rằng:
1. Không thân cận kẻ ngu,
Nên gần gũi bậc Trí,
Tôn kính người Hiền Thiện,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
2. Sống trong môi trường tốt,
Để tạo tác nhân lành,
Chân chính hướng thiện tâm,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
3. Lắng nghe siêng học hỏi,
Chăm chỉ huấn luyện nghề,
Nói những lời chân thật,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Yêu thương gia đình mình,
Làm những nghề lành thiện,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
5. Bố thí, làm việc thiện,
Săn sóc tới bà con,
Không làm các việc ác,
Là điềm lành tối thượng.(1 chuông)
6. Chấm dứt các tội lỗi,
Không đam mê nghiện ngập,
Tinh cần làm việc tốt,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
7. Luôn khiêm cung lễ độ,
Biết đủ và biết ơn,
Luôn nghe giảng Chính Pháp,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
8. Kiên nhẫn để phục thiện,
Thường đến gặp chư Tăng,
Đàm luận và thỉnh Pháp,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
9. Mong cầu tăng trí tuệ:
Khổ này do nhân gì?
Cách diệt khổ ra sao?
Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)
10. Khi xúc chạm việc đời,
Do được hiểu, không sầu,
An nhiên, không phiền não,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

Đức Thế Tôn lại dạy:
Ai sống được như thế,
Không chỗ nào thất bại,
Đến đâu cũng an lành,
Luôn luôn được hạnh phúc. (1 chuông)

Vị Thiên tử nghe xong, đảnh lễ Đức Thế Tôn và hoan hỉ phụng hành.
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát! (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông) (1 vái)
(Chắp tay đọc)

Nhân duyên hỷ lễ này, gia đình chúng con sắm sửa lễ mọn lòng thành dâng lên cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin hiến cúng tới các hương linh, vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc phần in đậm:
Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho các hỷ duyên tốt lành và gia đình mới của các cháu (đọc họ tên hai vợ chồng con)… được tăng trưởng phúc lành, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách phát nguyện cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức đã phát nguyện cúng dường của chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh đã thỉnh mời
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho hai vợ chồng cháu…)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy ăn hỏi, đón dâu, đưa dâu, lễ cưới, công việc được hanh thông, mọi người tăng phúc tăng duyên bình an hạnh phúc, các cháu sớm có con…)… con cũng nguyện cho các cháu cùng với gia đình con, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

(1 hồi khánh kết thúc khóa lễ)

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

C. VĂN KHẤN DÀNH CHO CON GÁI VÀ CON RỂ TRƯỚC KHI ĐƯA DÂU; CON TRAI VÀ CON DÂU KHI VỀ NHÀ CHỒNG

Trước khi đưa dâu tại nhà gái và sau khi đón dâu về tới nhà trai, cho các cháu chắp tay trước bàn thờ Phật hoặc bàn thờ gia tiên, mẹ hoặc bố khấn.

1. VĂN KHẤN TẠI NHÀ GÁI

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, con xin thỉnh chư Thiên, Thiện Thần ủng hộ, chư hương linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên (họ)… chứng giám cho các con của con là (đọc tên)… hôm nay nên duyên vợ chồng, xin được vái xá lễ tạ ơn và con xin phép cho cháu (tên con gái)… được theo (tên con rể)… về làm dâu họ (họ của con rể)… Con xin nguyện cho các cháu được nương oai lực Tam Bảo, cùng xây đắp hạnh phúc bằng các thiện pháp, để được hưởng phúc quả an lành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Hai vợ chồng vái xá hoặc lễ ba lần)
Con xin phép cho cháu (tên con gái)… được về nhà chồng.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
(Cả nhà cùng xá vái 1 lần)

2. VĂN KHẤN TẠI NHÀ TRAI

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, con xin thỉnh chư Thiên, Thiện Thần ủng hộ, chư hương linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên (họ)… chứng giám cho cháu (tên con dâu)… chính thức thành dâu con của con, là vợ của (tên con trai)… hôm nay các cháu nên duyên vợ chồng, con xin cho các cháu về được vái xá lễ tạ ơn trình bạch, con xin chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Thiên, chư Thần Linh hoan hỷ, gia tiên tiền tổ chứng giám cho các cháu và con cũng xin nguyện cho các cháu được nương oai lực Tam Bảo gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ, chư gia tiên tiền tổ phù hộ, để các cháu cùng xây đắp hạnh phúc bằng các thiện pháp và được hưởng phúc quả an lành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Hai vợ chồng vái xá hoặc lễ ba lần)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
(Cả nhà cùng xá vái 1 lần)

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:
Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh gia tiên, vong linh có duyên trong duyên hỷ của các cháu (tên)… và hồi hướng các phúc lành tạo ra cho các cháu được hạnh phúc. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh gia tiên, vong linh có duyên trong duyên hỷ của các cháu (tên)… và hồi hướng các phúc lành tạo ra cho các cháu được hạnh phúc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

Lễ Hằng thuận được tổ chức tại chùa Ba Vàng. Cha mẹ dưng vợ gả chồng cho con
Lễ Hằng thuận được tổ chức tại chùa Ba Vàng

Các bài nên xem thêm

2.036 lượt xem
22/10/2019

Bình luận