Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Thiên tình sử công chúa Da Du Đà La và sự kiện xuất gia Thái Tử Tất Đạt Đa

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương


Lời bài hát:

Lời 1: 

Có một tình yêu một thiên tình sử
Năm trăm kiếp tình nghĩa keo sơn
Tình yêu của nàng thôn nữ
Và chàng trai kính tín Phật
Nàng thôn nữ ấy
Dâng hoa sen cúng dường
Chàng trai ấy lót thân trên đám bùn lầy
Làm chỗ bước chân cúng dường.

Rồi nàng thôn nữ ấy
Chia hoa sen cho chàng
Cùng nhau dâng cúng dường Phật Nhiên Đăng.

Mối lương duyên tuyệt vời
Mối lương duyên tuyệt vời
Kết thành 500 kiếp ái duyên
Kết thành tình đồng đạo
Trợ duyên cho tâm nguyện lớn lao
Xuất gia của Thái Tử.

Lời 2: 

Công chúa đã xin
Vua Cha Tịnh Phạn
Cho Thái tử dạo chơi
Bốn cửa thành.

Giác ngộ kiếp nhân sinh
Đêm thanh vắng trăng sáng ngời
Công chúa Người vợ tuyệt vời
Trợ duyên cho Thái Tử
Vượt thành xuất gia.

Lời 3:

Thái Tử Tất Đạt Đa
Xuất gia thành tựu đạo quả
Hiệu là Phật Thích Ca
Có một tình yêu cao quý
Dâng hiến trọn vẹn
Đem lại hạnh phúc
Cho muôn loài chúng sinh.

Đó là tình yêu cao quý
Thiên tình sử tuyệt vời
Thái tử Tất Đạt Đa
Công chúa Da Du Đà La.(x3)

Các bài nên xem:

35 lượt xem
23/03/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục