Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng tất niên

Lễ cúng tất niên là nét văn hóa đẹp, đầy tính nhân văn và ý nghĩa của lòng biết ơn đối với tiên tổ.
Người dân Việt Nam với lòng biết ơn đối với gia tiên, nên hằng năm cứ đến ngày cuối năm là mỗi gia đình đều làm mâm cơm cúng gia tiên, lễ tạ gia tiên với tấm lòng biết ơn, nhờ ân phúc tổ tiên đã phù hộ cho gia đình trong một năm qua. Cũng có thể cũng là mâm cơm tạ lễ, tạ lỗi với gia tiên trong một năm qua, có thể gia đình có phần sơ sót, làm lỗi đạo hiếu với gia tiên.

(Ghi chú: Một số vong linh gia tiên đã từng được gia đình làm phúc hồi hướng nên có được phúc báu, oai lực, có thể phù hộ cho gia đình; còn phần vong linh gia tiên chưa từng được gia đình làm phúc hồi hướng, chưa có phúc báu thì vẫn cần sự hỗ trợ từ người sống (tức là cần gia đình hồi hướng, bồi phúc cho gia tiên).)

Bài cúng Tất niên (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng tất niên (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng tất niên cuối năm

58 lượt xem
04/02/2021

Bình luận

Bình luận của bạn