Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng phóng sinh

“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”. – Đây là lời dạy trong kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức.

Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng. Hơn nữa, việc phóng sinh cũng giúp chúng ta trưởng dưỡng tâm từ bi, nuôi lớn tâm yêu thương.

Để cúng phóng sinh đúng Pháp và đạt được lợi ích, kính mời quý đạo hữu cùng tham khảo Bài cúng phóng sinh dưới đây.

Bài cúng phóng sinh (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Bài cúng phóng sinh (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

873 lượt xem
08/01/2021

Bình luận