Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng khai xuân đầu năm

Lễ cúng khai xuân đầu năm tại công ty, cơ quan, cửa hàng…, là lễ cúng mong cầu một năm công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi và phát triển. Theo quan điểm của Đức Phật, thì tất cả các pháp là vô ngã, không có cố định, nên duyên thay đổi, thì sự thay đổi, nên việc cúng lễ đầu năm, nếu buổi lễ đúng Pháp, tạo ra phước báu, thì cũng là duyên tốt cho công việc phát triển, ngược lại nếu lễ cúng khai xuân này, không đúng Pháp, không tạo ra phước, mà tạo thêm tội nghiệp, thì phước báu sẽ tổn giảm, công việc sẽ không được như phước báu cũ trước khi cúng lễ.
Nghi thức cúng lễ này, dựa theo lời Đức Phật dạy, làm lợi ích tăng trưởng phước báu cho người cúng lễ, khiến việc mở hàng đầu năm may mắn hơn với nghiệp định cũ.
Xin mời quý đạo hữu và các bạn cùng tham khảo bài cúng khai xuân đầu năm dưới đây!

Bài cúng khai xuân đầu năm (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng khai xuân đầu năm (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng khai xuân đầu năm
Bài cúng khai xuân đầu năm
751 lượt xem
13/02/2021

Bình luận

Bình luận của bạn