Hướng dẫn tụng kinh vu lan (Trích Đoạn)

Hướng dẫn cách tụng kinh Vu Lan (trích đoạn)

Với những gia đình có đám tang, tụng kinh Vu lan để hồi hướng công đức cho hương linh là một việc làm rất lợi ích trong đời sống. Nhưng phải tụng kinh như thế nào

Chi tiết