Bà vãi ở chùa nên làm gì?

Người Phật tử, cư sĩ tại chùa (dân gian hay gọi là bà vãi) không chỉ có bổn phận lo các công việc của chùa, hộ trì cho Tăng chúng tu tập, mà còn phải giác ngộ, thực hành Pháp để chuyển hóa tâm mình, cũng như kết duyên cho những người đến chùa được thân cận với Tam Bảo, khởi được thiện tâm với Phật Pháp. Đó chính là bổn phận giải thoát thuộc về hàng cư sĩ kề cận nhất của hàng xuất gia.

>>> Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?

>>> Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính | Tu tập tại rừng lần 2

Để hiểu rõ hơn về vai trò và bổn phận của những người Phật tử tại chùa, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video dưới đây của Cô Phạm Thị Yến!

Các bài nên xem:

119 lượt xem
16/05/2020

Bình luận