Bữa cơm cuối cùng của Đức Phật

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương Thể

Chi tiết
Kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Hoạt kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật…

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng Các

Chi tiết
Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Lê Thanh Chương Thể

Chi tiết
Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Bài hát: Như Lai nhập niết bàn con nương tựa vào đâu?

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương Thể

Chi tiết
Xuất gia sự từ bỏ vỹ đại

Bài hát: Xuất gia – Sự từ bỏ vĩ đại

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương Thể

Chi tiết

Hoạt kịch: Thiên tình sử công chúa Da Du Đà La và sự kiện xuất gia…

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương Thể

Chi tiết
Bài hát: Mừng ngày mùng 8 tháng 3

Bài hát: Mừng ngày mùng 8 tháng 3

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng 1.

Chi tiết
Bài hát: Tu sỹ núi rừng đón xuân

Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản Thể

Chi tiết
Hân hoan đón giao thừa

Bài hát: Hân hoan đón giao thừa

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng Sơn Thể

Chi tiết
Văn nghệ đêm ca mừng Phật thành đạo

Bài hát: Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con

Link SoundCloud: Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba

Chi tiết
Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Bài hát: Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Link SoundClound: Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng

Chi tiết
Đêm ca mừng Phật thành đạo

Bài hát: Đêm Đức Phật thành đạo

Link SoundClound: Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Phạm Bá

Chi tiết