Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

4 Pháp đưa đến hạnh phúc

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Đức Phật chưa?
2. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Có tin Pháp của Phật đưa đến giải thoát không? Mình đã thực hành Pháp khiến thoát dần được tâm bất thiện gì, sự khổ gì?
3. Quán chiếu: Mình đã thành tựu tịnh tín với Tăng như thế nào? Từ đó, sinh tâm cung kính đảnh lễ Tăng.
4. Tự quán sát: Trong buổi ngồi thiền này, mình đã tăng trưởng thêm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng chưa?

1.734 lượt xem
03/08/2021

Bình luận (7)

 1. P
  P

  Phạm Thị Huệ

  04/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức của Chư Phật, Chư Bồ Tát.
  Em xin tri ân công đức của Sư Phụ, xin tri ân công đức của Cô CN clbcv. Cô giảng Pháp rất rõ ràng em dễ hiểu ạ.

 2. Đ
  Đ

  Đinh Thị Kim Tuyến

  04/08/2021

  Xin thành kính tri ân công đức chỉ dạy của Cô CN ạ!

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hòa

  04/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ

 4. V
  V

  Vũ Thị Hường

  04/08/2021

  Em xin thành kính tri ân công đức của Cô CN đã trạch giảng cho chúng em hiểu được thế nào là tịnh tín đối với Phật, tịnh tín đối với Pháp,tịnh tín đối với Tăng ạ!

 5. N
  N

  Nguyễn Thanh Tuyên

  03/08/2021

  Con xin tri ân Tam Bảo. Con xin tri ân trên Sư Phụ và Tăng đoàn, Cô ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục