4 lợi ích to lớn khi làm công nhân tại chùa

 

https://youtu.be/HJo0T16CE1I

 

Một số bạn trẻ khi làm công nhân nhận tiền lương tại chùa có tâm lý ngại về việc nhận tiền của chùa. Nhưng việc đến chùa xây dựng nơi tu học cho nhiều người, góp một phần khiến cho nhiều người tăng trưởng thiện pháp và từ tâm lo lắng cho Tam Bảo thì việc nhận tiền lương có là vấn đề thực sự quan trọng? Mời mọi người cùng nghe 4 lợi ích to lớn khi làm công nhân tại chùa Ba Vàng.

269 lượt xem
21/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ